Πώς τα δίκτυα οπτικών ινών βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη;

Η ανάπτυξη δικτύων, κάθε είδους, από τα οδικά έως τα ηλεκτρικά, των μεταφορών ή των logistics, είχαν πάντα θετική συμβολή στις κοινωνίες ή τις επιχειρήσεις και εν τέλει στις τοπικές οικονομίες. Παρείχαν τις απαραίτητες υποδομές, μείωναν τις αποστάσεις, δημιουργώντας τις βάσεις για την αύξηση του εγχώριου πλούτου.

Ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η πρόσβαση στο Internet μετασχηματίστηκε από ανατρεπτικές ευρυζωνικές τεχνολογίες οι οποίες αύξησαν δραματικά τις ταχύτητες σε σχέση με τις πρώτες συνδέσεις μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης. Καθώς οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις υιοθέτησαν αυτές τις ευρυζωνικές υπηρεσίες πρώτης γενιάς, η βελτιωμένη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων εφευρέσεων, νέων και βελτιωμένων αγαθών και υπηρεσιών, νέων διαδικασιών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία στην οικονομία. Με μια πρόταση, η ευρυζωνικότητα έχει αποδείξει την ικανότητα να αλλάζει ριζικά τον τρόπο και τον τόπο οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Πλέον, σε μια εποχή που η πρόσβαση στο Internet θεωρείται ζωτικής σημασίας, με την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση, τις cloud υπηρεσίες, τα ιδιωτικά δίκτυα των επιχειρήσεων να έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και στη λειτουργία των εταιρειών, η ευρυζωνικότητα, η ανάγκη για γρήγορα και αξιόπιστα δίκτυα είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία. Οι άνθρωποι που ζουν σε κοινότητες με γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις οικονομικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, χωρίς να ξεχνάμε τις κοινωνικές ή πολιτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρει το Internet.

Αν και βρισκόμαστε μόλις στα πρώτα βήματα της εποχής των δικτύων οπτικών ινών μια πρόσφατη έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τη σχέση αυτών των δικτύων και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του καθοριστικού δηλαδή δείκτη οικονομικής ανάπτυξης. Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε κοινότητες στις οποίες περισσότερο από το 50% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών FTTH με ταχύτητες 1Gbit, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ 0,9% και 2,0% υψηλότερο από τις περιοχές χωρίς ευρυζωνική οπτική ίνα. Σε απόλυτους αριθμούς, η έρευνα έδειξε ότι στις 14 αγορές που εξέτασε η μελέτη, οι συγκεκριμένες οικονομίες μεγάλωσαν κατά 1,4 δισ. δολάρια (κατά μέσο όρο) σε σύγκριση με το χρόνο που ξεκίνησε η διάθεση των δικτύων οπτικών ινών. Ευρήματα που επιβεβαιώνουν παλαιότερες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες η αύξηση του αριθμού των συνδέσεων οπτικών ινών σε μια χώρα κατά 1% ετησίως, συμβάλλει στην άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,02% και 0,04% κάθε χρόνο.

Για την Ελλάδα, μια χώρα και οικονομία, που εμφάνισε σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη όλων των προηγούμενων δικτύων (ακόμα και τη δεκαετία του ’70 υπήρχαν περιοχές στη χώρα μας που δεν είχαν οδικό δίκτυο, ρεύμα ή νερό) η συμμετοχή της στην «Κοινωνία των Gbit» αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, στην οποία δεν χωράνε κι άλλες μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις. Ήδη οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις δικτύων οπτικών ινών, που αναμένεται να φέρουν πλήθος νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, με σημαντικά οφέλη σε τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη και η απασχόληση.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο