Σχέδιο μηδενικών αποβλήτων μέχρι το 2030 από τη Microsoft

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του πλανήτη μας από την ανθρώπινη δραστηριότητα δεν μετριέται μόνο με τους δείκτες εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ή των αερίων του θερμοκηπίου. Σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης είναι και τα απόβλητα και ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειριζόμασταν μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, περισσότεροι από 11 δισ. τόνοι αποβλήτων παράγονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά να αποτελούν την πιο αυξανόμενη απειλή τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες.

Παράλληλα με τα φιλόδοξα προγράμματα μείωσης αυτών των εκπομπών (ή αντιστάθμισής τους), ιδιωτικά αλλά και κρατικά, προκειμένου να αντιστραφεί η καταπόνηση του πλανήτη μας, παρατηρούνται και ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες μείωσης των αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησής τους, της ανακύκλωσής τους, αλλά και της προώθησης της αγοράς δευτερογενών υλικών. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο πρόγραμμα είναι για παράδειγμα αυτό της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο έως το 2050 όλη η Ευρώπη θα πρέπει να οδηγηθεί στην μηδενική παραγωγή αποβλήτων.

Όμως ακόμα πιο φιλόδοξο είναι αυτό που εξήγγειλε πριν από μερικούς μήνες η Microsoft, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θέλει να επιτύχει μηδενικά απόβλητα για τις άμεσες λειτουργίες, τα προϊόντα και τις συσκευασίες της Microsoft έως το 2030.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση στο blog της εταιρείας, που υπογράφεται από τον πρόεδρό της, Brad Smith, η Microsoft για να αντιμετωπίσει τη δική μας δημιουργία αποβλήτων θα μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων σχεδόν στα επίπεδα που παράγει, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναχρησιμοποίησης, επανατοποθέτησης αλλά και ανακύκλωσης όλων των στερεών αποβλήτων αλλά και εκείνων που προκύπτουν από ηλεκτρονικά είδη, κατασκευής και άλλα επικίνδυνα απορρίμματα.

Ενδεικτικά, για την επιτυχία του προγράμματος η εταιρεία θα προχωρήσει στην κατασκευή κέντρων κυκλικής χρήσης, για την επαναχρησιμοποίηση servers και άλλων υλικών στα data centers, εξαλείφοντας παράλληλα τα πλαστικά μιας χρήσης στις συσκευασίες, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία για τη βελτίωση της λογιστικής των αποβλήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και κάλεσμα προς τους χιλιάδες υπαλλήλους της εταιρείας, προκειμένου και αυτοί να συμμετέχουν (τόσο στην εργασία τους όσο και στην ιδιωτική τους ζωή) στη μείωση των απορριμμάτων τους.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, μέχρι το 2030 η Microsoft θα εκτρέψει τουλάχιστον το 90% των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής και αποτέφρωση από τα γραφεία και τα data center, ενώ στο 100% θα φθάσει η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για την οικογένεια Surface συσκευών αλλά και των ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Επιπρόσθετα, στόχος της εταιρείας είναι επιτύχει τουλάχιστον 75% εκτροπή των απορριμμάτων που προκύπτουν από έργα κατασκευής.

Το σχέδιο της Microsoft καταλήγει και με μία προτροπή προς τους ανθρώπους της, για την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων που μπορούν να αντλήσουν προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το πρόβλημα των αποβλήτων και κατ’ επέκταση να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις για την αντιμετώπισή του.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο