Τα μελλοντικά data centers θα φέρνουν ζεστό νερό στο σπίτι σου

Σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι λειτουργούν περισσότερα από 8.000 data centers, με τον αριθμό τους να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η ανάπτυξη των data centers δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Αντίθετα, η ζήτηση για περισσότερη πρόσβαση, επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων θα εξακολουθήσει να αυξάνεται συνεχώς και στα πολλά επόμενα χρόνια. Κι όσο ο άνθρωπος θα συνεχίζει να παράγει περισσότερη ψηφιακή πληροφορία τόσο θα έχει ανάγκη από τα κέντρα δεδομένων.

Ανάλογο, αν όχι πολλαπλάσιο, ρυθμό αύξησης αναμένεται να γνωρίσουν και οι ανάγκες ενέργειας που θα χρειάζονται αυτά τα data centers για την λειτουργία τους. Χαρακτηριστικά, προβλέπεται ότι μέχρι το 2025 η ενεργειακή κατανάλωση των data centers θα αγγίξει το 20% των συνολικών ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως. Πώς λοιπόν τα data centers θα μπορούσαν να επιστρέψουν ένα ποσοστό αυτής της ενέργειας πίσω στον άνθρωπο; Με τη θερμότητα που παράγουν είναι μια πρωτότυπη ιδέα που ήδη επεξεργάζονται διάφοροι οργανισμοί και εταιρείες σε αρκετές χώρες του κόσμου.

Στη Σουηδία, το Stockholm Data Parks είναι μια τέτοια πρωτοβουλία με τη συνεργασία εταιρειών και πολιτικών, που έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τη θερμότητα που παράγεται από τα κέντρα δεδομένων της Στοκχόλμης για τη θέρμανση των κατοίκων της πόλης. Τα μεγαλύτερα data centers παράγουν πάνω από 100MW ενέργειας, η οποία είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει 80.000 σπίτια, σύμφωνα με το think tank Energy Innovation. Μάλιστα, η υλοποίηση της ιδέας θα μπορούσε μέχρι το 2035 να καλύψει το 10% του συνόλου των αναγκών θέρμανσης της Στοκχόλμης.

Στην Ολλανδία, η εταιρεία Switch Datacenters έχει ως στόχο να μετριάσει την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο αντικαθιστώντας τις μονάδες παραγωγής αερίου της με θέρμανση που προέρχεται επίσης από τα data centers. Μέσω του συστήματος που προτείνει η ίδια η εταιρεία, το 97% της παραγόμενης θερμότητας μπορεί να παραδοθεί σε σπίτια και γραφεία.

Παρόμοια ιδέα υλοποιείται στα δύο data centers του αμερικανικού κολοσσού στην περιοχή του Ελσίνκι. To σύστημα που προτείνει η Fortum περιλαμβάνει ήδη 900 χιλιόμετρα σωληνώσεων, και θα μπορούσε να εξασφαλίσει με την ολοκλήρωσή του τη θέρμανση στο 40% των 250.000 σπιτιών και γραφείων της περιοχής.

Αντίστοιχες ιδέες μικρής και μεγάλης κλίμακας υλοποιούνται στην Αγγλία, αλλά και στην Ιρλανδία, στη Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να μειώσουν το αποτύπωμα που αφήνει η λειτουργία των data centers στο περιβάλλον, αλλά και να βοηθήσουν τις πόλεις να πετύχουν τους μελλοντικούς τους στόχους, ως προς τη μείωση εκπομπών άνθρακα. Ενδεικτικά, μόνο το project στη Φινλανδία εκτιμάται ότι θα μειώσει κατά 400.000 τόνους τις εκπομπές άνθρακα σε ετήσια βάση. Παράλληλα, σημαντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να δουν και οι καταναλωτές που θα χρησιμοποιούν τέτοιου είδους λύσεις για τη θέρμανση των σπιτιών τους. Σύμφωνα με τη Switch Datacenters, το οικονομικό κίνητρο για τους καταναλωτές ανέρχεται στο 20%-30% του συνολικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο