Τα οφέλη της τηλεργασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο

23 Μαρτίου 2020 και η καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην χώρα μας είναι γεγονός. Η εξάπλωση του κορονοϊού επιβάλλει μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες εξαναγκάζονται να προσαρμοστούν άμεσα στην τηλεργασία και χιλιάδες εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν από το σπίτι τους. Μία μορφή εργασίας, που παρότι έχει υιοθετηθεί σε μεγάλη κλίμακα σε χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα την αποφεύγαμε για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο. «Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα» ήταν συνήθως η τελική διαπίστωση οποιαδήποτε συζήτησης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Eurostat, μόλις 2 στους 100 εργαζόμενους είχαν υιοθετήσει την τηλεργασία μέχρι το 2018. Την ίδια στιγμή στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε το 13%, ενώ στην Πορτογαλία, χώρα με την οποία μοιραζόμαστε αρκετά κοινά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ξεπερνούσε το 6%.

Γιατί όμως; Γιατί σε μια χώρα, όπου τουλάχιστον το 98% των εταιρειών ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην μπορούν οι εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και οι επιχειρηματίες, να εργαστούν από το σπίτι; Ιδιαίτερα όταν μια μεγάλη πίτα αυτών των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν τόσα οφέλη από την υιοθέτηση της τηλεργασίας; Οφέλη που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους αλλά και (εξίσου σημαντικό) όλο το κοινωνικό σύνολο.

Σύμφωνα με έρευνες, η υιοθέτηση της τηλεργασίας μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε μια αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50%. Μία αύξηση που αποδίδεται και στο γεγονός ότι η υιοθέτηση της αυτού του μοντέλου εργασίας μπορεί να προσελκύσει και να διατηρήσει προσωπικό νεότερων ηλικιών στους κόλπους των επιχειρήσεων, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, αφού τα γραφεία θα διαθέτουν λιγότερες θέσεις εργασίας αλλά και τη μείωση εκτάκτων απουσιών. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν μεγάλους πόρους για να καταναλώσουν, όλα τα παραπάνω ξεχωριστά και στο σύνολό τους είναι σημαντικοί λόγοι για να καταφύγουν σε ένα εκσυγχρονισμό του μοντέλου εργασίας τους.

Αντίστοιχα σημαντικά είναι και τα οφέλη για τους ίδιους τους εργαζόμενους, με την τηλεργασία να εκτιμάται ότι βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επιφέροντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη, κυρίως μέσω της μείωσης των μετακινήσεων. Πιο χαρούμενοι υπάλληλοι είναι σίγουρα πιο αποδοτικοί και για μια επιχείρηση. Αλλά όπως είπαμε τα οφέλη της τηλεργασίας ξεπερνούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και αγγίζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού η υιοθέτησή της αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες, που έως σήμερα ένιωθαν αποκλεισμένες από το περιβάλλον εργασίας. ΑμΕΑ, νέες μητέρες, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α. έχουν περισσότερες ευκαιρίες για παροχή εργασίας. Ταυτόχρονα, αν η τηλεργασία υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα τα οφέλη φθάνουν και μέχρι το περιβάλλον, λόγω της μείωσης της κίνησης των οχημάτων στους δρόμους αλλά και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Βελτίωση που τη διαπιστώσαμε στο μικρό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου, οπότε είναι εύκολο να φανταστούμε πόσο περισσότερο επωφελής θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί σε ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο