Τι είναι η αναγεννητική γεωργία και μπορεί να αποτελέσει λύση στην κλιματική αλλαγή;

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, η «βιομηχανική γεωργία», ο τύπος δηλαδή της εντατικής και ανταγωνιστικής γεωργίας, αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής προϊόντων. Η πίεση για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης, η μονοκαλλιέργεια που συνήθως χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και η εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων μπορεί να απέφεραν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα σημαντικά οφέλη, ωστόσο σε ένα πιο μακρινό είχαν σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και το περιβάλλον συνολικά.

Για πολλούς η εφαρμογή της αναγεννητικής γεωργίας αποτελεί τη λύση στα ζητήματα που προκύπτουν, αντιστρέφοντας την εξάντληση των φυσικών πόρων, μέσα από την χρήση καινοτόμων λύσεων. Μέσα από την χρήση της τεχνολογίας, το τοπίο αλλάζει και με τον όρο αναγεννητική γεωργία νοούνται πλέον το σύνολο των πρακτικών που δείχνουν μια ξεχωριστή φροντίδα στη γη, με υπεύθυνη βόσκηση από τα κοπάδια των ζώων, αλλά και κατάλληλη διαχείριση του εδάφους. Βασική παράμετρος της αναγεννητικής γεωργίας είναι η προστασία όλων των οργανισμών του εδάφους, αποφεύγοντας τη μονοκαλλιέργεια και ευνοώντας την εναλλαγή καλλιεργειών, προκειμένου να αναπτύσσονται διάφορα θρεπτικά συστατικά στο χώμα, το οποίο γίνεται πιο πλούσιο και ανθεκτικό.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αναγεννητική γεωργία

Η μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία αυξάνει την πολυπλοκότητα της καλλιέργειας.  Προϋποθέτει περισσότερο προγραμματισμό, προσθέτει περισσότερες μεταβλητές, χρειάζεται περισσότερα δεδομένα, σε μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς ήταν πολύπλοκη. Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στη μετάβαση αυτή μπορεί να είναι καταλυτικός, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε διάφορες πτυχές και στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και μετά από αυτή, όταν το προϊόν φθάνει στον καταναλωτή. Ειδικότερα:

– Δεδομένα από GPS και αισθητήρες στα χωράφια, θα επιτρέψουν στον παραγωγό επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας σε μικρά τμήματα των χωραφιών και όχι την εκτεταμένη χρήση θεραπειών στο σύνολο των καλλιεργειών.

– Προηγμένα αναλυτικά στοιχεία επιτρέπουν την καλύτερη επιλογή σπόρων και τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων για την προστασία των καλλιεργειών.

– Έλεγχος του πεδίου με τη βοήθεια των υπολογιστών και εναέριες εικόνες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του αγρού ανά ζώνη και την αξιολόγηση της υγείας των καλλιεργειών

– Λογισμικό για τον εντοπισμό των καλλιεργειών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών.

Ο απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση υγιούς εδάφους για τις επόμενες γενιές, η αύξηση της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και κατ’ επέκταση ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής. Οι υποστηρικτές της αναγεννητικής γεωργίας εκτιμούν ότι όχι μόνο μπορεί να επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή, αλλά και να την ανατρέψει. Επαναφέροντας τη βιοποικιλότητα του εδάφους που είχε καταστραφεί, η αναγεννητική γεωργία βελτιώνει ταυτόχρονα την αυτάρκεια σε νερό, αλλά και ελέγχει καλύτερα τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Η γεωργία, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι, αναζητούν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Οι τρέχουσες πρακτικές λειτουργούν σε ένα μεγάλο βαθμό επιζήμια για το περιβάλλον και η αναγεννητική γεωργία είναι η εναλλακτική που βελτιώνει τους πόρους που χρησιμοποιεί, αντί να τους καταστρέφει ή να τους εξαντλεί.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο