Το ΑΙ, το ChatGPT και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Από τον Νοέμβριο του 2022 που εμφανίστηκε το ChatGPT, το Internet έχει κατακλυστεί με τους πολλαπλούς ρόλους και τις ευφάνταστες εντολές των χρηστών στις οποίες έχει ανταποκριθεί.

Το ChatGPT είναι μια μηχανή εκμάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που αναπτύχθηκε από την εταιρεία OpenAI – είναι δηλαδή ένα «αόρατο ρομπότ» που «σκέφτεται» και απαντά σε πραγματικό (πολύ μικρό) χρόνο σε οτιδήποτε ο χρήστης ρωτήσει.

Πλήθος επαγγελματιών από διάφορους κλάδους εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πεδία, ξαναγράφοντας τους κανόνες. Από το marketing έως την εκπαίδευση, από την ενημέρωση έως την επικοινωνία, ακόμα και τις επιστήμες. Ταυτόχρονα με τα εγκωμιαστικά σχόλια για τις δυνατότητες που διαθέτει και τις προοπτικές, πολλοί (ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι) επισημαίνουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από μία χωρίς όρους υιοθέτηση του ChatGPT και άλλων μελλοντικών γλωσσικών μοντέλων.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε το πόσο γρήγορα το ChatGPT «κέρδισε» τον κόσμο. Το Facebook χρειάστηκε δέκα μήνες, ενώ το ChatGPT χρειάστηκε μόλις πέντε μέρες.

Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια συνομιλία μαζί του, μία μίνι συνέντευξη, επιλέγοντας ως θέμα την κλιματική αλλαγή και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει πολυδιάστατη εφαρμογή στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Με τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων για την εξέλιξη του κλίματος στον πλανήτη μας, με τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το σχεδιασμό και τη λειτουργία συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Στα παραπάνω προστίθενται οι δυνατότητες χρήσης του ΑΙ στη δημιουργία έξυπνων δικτύων για τη διαχείριση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των κτιρίων, των συστημάτων μεταφορών και των βιομηχανικών διαδικασιών, στην παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση που λάβαμε από το ChatGPT για τις δυνατότητες χρήσης του ίδιου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για αυτό και παραθέτουμε ολόκληρη την απάντησή του.

«Ως γλωσσικό μοντέλο, η κύρια δύναμη του ChatGPT είναι η ικανότητά του να κατανοεί και να δημιουργεί ανθρώπινη γλώσσα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή:

  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπως άρθρα και βίντεο, που εξηγούν τις αιτίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν άτομα και οργανισμοί για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα.
  • Λήψη αποφάσεων: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών και συστάσεων για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ηγέτες επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  • Ενεργειακή απόδοση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών για άτομα και οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αντιστάθμιση άνθρακα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πληροφοριών και συστάσεων για άτομα και οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο αντιστάθμισης του αποτυπώματος άνθρακα μέσω δραστηριοτήτων όπως η δενδροφύτευση και η επένδυση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Προγνωστικά μοντέλα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αναφορών και προβλέψεων σχετικά με το πώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει διαφορετικές περιοχές, τομείς και πληθυσμούς.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών και στη δημιουργία αναφορών, δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη τεχνογνωσία και τη λήψη αποφάσεων και η τελική απόφαση και οι ενέργειες εξακολουθούν να λαμβάνονται από τα άτομα ή τους οργανισμούς.»

Ο πολυδιάστατος ρόλος που μπορεί να έχουν το ChatGPT και άλλα γλωσσικά μοντέλα στον αγώνα για το κλίμα είναι σίγουρα πολύ σημαντικός, όμως η τελευταία παράγραφος περικλείει και όλο το νόημα χρήσης αυτών των λύσεων από τον άνθρωπο.

Ανεξάρτητα από το πόσο χρήσιμα μπορούν να αποδειχτούν αυτά τα εργαλεία, η πρωτοβουλία πάντα θα παραμένει στον άνθρωπο. Εμείς, ως άτομα, επιστήμονες, φορείς και οργανισμοί θα πρέπει να τροφοδοτούμε με τα σωστά δεδομένα αυτά τα συστήματα και να λαμβάνουμε τις τελικές αποφάσεις.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο