Το έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και πώς μπορεί να καλυφθεί

Με το ψηφιακό μετασχηματισμό να κάνει άλματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και την ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί καθοριστική παράμετρος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε πολλαπλά επίπεδα ήταν αναμενόμενο ότι οι εταιρείες θα στρέφονταν στην προσέλκυση ταλέντου με ψηφιακές δεξιότητες. Για τις τρέχουσες ανάγκες τους, αλλά ίσως περισσότερο τις μελλοντικές, οι οποίες θα είναι μάλλον μεγαλύτερες με τη συνεχή ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στο επίκεντρο της λειτουργίας και της καινοτομίας των εταιρειών.

Όμως όσο δύσκολη κι αν είναι η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων είναι ακόμα πιο δύσκολη η μαζική στροφή στην ανεύρεση ταλέντου που θα καλύψει αυτές τις νέες ανάγκες. Το έλλειμμα σε ειδικούς ψηφιακών τεχνολογιών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το αντιμετωπίζουν πλήθος επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά, στην Ευρώπη μόλις 4 στους 10 ενήλικες διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του δείκτη DESI, με το 70% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι η έλλειψη προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί εμπόδιο για την προσέλκυση επενδύσεων. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη ειδικών στις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογία αιχμής προς όφελος όλων των πολιτών», είναι ένα ακόμα συμπέρασμα της σχετικής έκθεσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο και μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας εκτιμάται ότι 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μείνουν ακάλυπτες λόγω ελλείψεων δεξιοτήτων.

Παρά το γεγονός ότι το έλλειμμα έχει ήδη «χτυπήσει την πόρτα» πολλών επιχειρήσεων, μόλις πρόσφατα αποκτήσαμε μια συνολική εικόνα για την έκτασή του και τη μεγέθυνσή του μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, για τη χρονική περίοδο 2023-2030, το εκτιμώμενο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων θα ανέρχεται κατά μέσο σε 7 έως 7,5 χιλιάδες ειδικούς ετησίως. Συγκεντρωτικά και με βάση την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και τους στόχους της Ψηφιακής Πυξίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 60.000 θέσεις εργασίας δεν θα καλυφθούν από την προσφορά που θα δημιουργηθεί.

Εκτός από την έκταση του προβλήματος η ίδια έκθεση προτείνει μια σειρά δράσεων για την αντιμετώπισή του, όπως η αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης στις επιστήμες Τεχνολογιών ,Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η προσέλκυση και αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό, η δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων, η υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών και η ενίσχυση συνεργασίας των ΑΕΙ με τις εταιρείες, ο εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ, ακόμα και η συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Μια σειρά σημαντικών αλλαγών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κάλυψη του κενού. Ωστόσο όλες οι παραπάνω δράσεις δεν έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα, με τις έρευνες να δείχνουν ότι το έλλειμμα θα αργήσει σημαντικά να καλυφθεί.

print this page

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο

Σχετικά άρθρα

Scroll to Top
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο